opening vrijdag 16 december 17.00-21.00

Nieuwe Vide Haarlem

Onder de titel ‘Zwaan Kleef Aan’ startte in januari van dit jaar een muurtekeningproject dat parallel liep aan de ‘reguliere’ tentoonstellingen in Nieuwe Vide. Gedurende 2011 raakte de expositieruimte steeds verder overwoekerd door tekeningen in diverse stijlen en media, waarbij de kunstenaars vrije onderwerpkeuze hadden en ook ruimtes in de entree onder handen namen.

Van een neutrale witte doos transformeerde Nieuwe Vide langzaam tot een ‘gekleurde’ tentoonstellingszaal. Tijdens het inrichten diende er rekening te worden gehouden met de aanwezige muurtekeningen, omdat deze geïntegreerd moesten worden in de exposities. Hierdoor ontstonden er verbindingen tussen beeldelementen die in essentie niets met elkaar van doen hadden, maar onvermijdelijk met elkaar gingen communiceren. Tevens trad er een doorlopende perceptieverschuiving op: muurtekeningen die aan het begin van het jaar werden gerealiseerd, waren te zien binnen de context van meerdere tentoonstellingen. Bij iedere nieuwe tentoonstelling kregen deze tekeningen weer een andere lading.

Na in eerste instantie te hebben gefunctioneerd binnen de context van van de vijf voorgaande tentoonstellingen, presenteert Nieuwe Vide de muurtekeningen nu als op zichzelf staande werken. Nadat begin december de laatste resterende lege plekken zijn ‘dichtgetekend’, verworden de afzonderlijke werken tot één totaalinstallatie.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling:

Nieuwe Vide, Minckelersweg 6 Haarlem

opening 16 December 17.00-21.00

Nieuwe Vide Haarlem

Under the title of ‘Zwaan Kleef Aan’ (the Duch title of The Golden Goose fairytale by the Grimm brothers) and parallel to it’s regular 2011 exhibition programme, Nieuwe Vide has through the last year slowly transformed its neutral white cube into a ‘coloured’ exhibition space. Whilst creating a new exhibition the already present wall drawings had to be taken into consideration and the new pieces had to be integrated with the already existing.

Through this, the different arts were inevitable interconnected with each other, pieces that had no clear or previous essential correlation, enter a dialogue with each other. Wall art that was applied in the beginning of the year became part of the exhibitions held through the year which meant a continuous perspective shift. Within each new exhibition these pieces on the wall got a new meaning or a different light shedon them.

After functioning within the context of the exhibtion programme of 2011, Nieuwe Vide would like to present these pieces wall art in their own right. After filling the last of the ‘white spots’ on the wall with drawings early December, the ‘Zwaan Kleef Aan’ wall drawings are ready to be admired, both as an installation as individually.