Vrijdag 23 maart 2012, 20:00 uur

Buiten de lijnen 02

DE FABRIEK

BAARSSTRAAT 38, EINDHOVEN

De tentoonstelling wordt op vrijdag 23 maart om 20:00 uur geopend, na het grootte succes van vorig jaar getiteld: “Buiten de lijnen”. Talentvolle tekenaars gaan de muren van de fabriek met wilde handgebaren te lijf.

Deelnemers:
Anouk Bax
Simon Schrikker
Jos van der Sommen
Ckoe
Griet Menschaert
Daphne ter Wee
Marissa Evers
Gijs Kast
Rob Bouwman
Steve Napier
Gam Bodenhausen
Stephan van Hesteren
Teun Jansen

Deze opening wordt extra feestelijk door de muzikale teken performance van:
Ckoe & Pinipini
Mocht je de opening niet halen is de expositie nog te bezichtigen op
Za. 24 / Zo. 25 maart en op Za. 31 maart / Zo. 1 april
van 13.00 tot 17.00 uur.

Buiten de lijnen
Vanaf begin maart hebben dertien kunstenaars gewerkt aan een tekening op een van de zijwanden van De Fabriek. Elke kunstenaar had een deel van de wand (gescheiden door steunpilaren) ter beschikking van 3,25 x 3,50 meter. Hier werd direct op de wand met potlood, pen, stift of krijt een tekening gemaakt.
Iedere kunstenaar gaf naar eigen inzicht invulling aan het thema buiten de lijnen. De werken ontwikkelden zich als natuurlijk organismen, die kort na het ontstaan vernietigd worden of sterven, zoals sommige dierensoorten met een kort, intens leven. Dit tijdelijke is wat de kunstenaars bindt. De tekeningen gaan van figuratief naar abstract, van zwart-wit naar kleur, van introvert naar expressief. Normaal werken de afzonderlijke kunstenaars in de beslotenheid van hun atelier, maar voor dit project werkten de kunstenaars samen om Buiten de lijnen van De Fabriek te gaan. Iedere tekening zal na het presentatie weekend weer overgeschilderd worden.
In de monumentale ruimte van De Fabriek kunnen bezoekers het resultaat zien en ervaren van het intieme, arbeidsintensieve en fysieke proces van het tekenen op groot formaat.
De tekenaars zijn afkomstig uit Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Groningen, Den Bosch, Enschede en Eindhoven.
– tekst: De Fabriek –

Kijk hier voor foto’s van de kunstenaars aan het werk

Friday March 23 2012, 20:00 hr

Buiten de lijnen 02

DE FABRIEK

BAARSSTRAAT 38, EINDHOVEN

After the huge success of last years exhibition ‘Buiten de lijnen’, ‘ Buiten de lijnen 02’ is now opened on March 23rd at 20.00 o’clock, with a special live musical drawing performance of Ckoe & Pinipini
The following talented artists have tackled the walls of De Fabriek with grand gestures:

Anouk Bax
Simon Schrikker
Jos van der Sommen
Ckoe
Griet Menschaert
Daphne ter Wee
Marissa Evers
Gijs Kast
Rob Bouwman
Steve Napier
Gam Bodenhausen
Stephan van Hesteren
Teun Jansen

The exhibition will only be opened in the weekends following the vernissage:
sat. 24-03 / sun. 25-03
sat. 31-03 / sun. 01-04
from 13.00 – 17.00 hours

Buiten de lijnen
Thirteen artists have worked early March on a mural on the walls of de Fabriek. Each artist had a wall available sized 3,25 x 3,50 meters, parted by columns. The participants drew directly on the wall, with graphite / colour pencil, marker, chalk, charcoal, or ink. Each artist gave their own personal interpretation of the theme ‘buiten de lijnen’. Usually the artists work in the seclusion of their studio, but for this project they collaborated to expand the lines of De Fabriek. The drawings developed as natural organisms, which just after originating into a short and intense life, immediately die. This temporary being is what binds the artists.
Walls will be painted white again after the two weekend presentation.
Visitors can view the results of this intimate labour-intensive and physical process of drawing on large scale in the monumental space of De Fabriek.
The participating artists are from Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Groningen, Den Bosch, Enschede and Eindhoven.

for more images of the artists at work look here