Gebaseerd op de blauwdruk van de citadel van Antwerpen is ‘catten en moortcuylen’ gemaakt vanuit de perspectieven
– ‘catten’ : met de daken als standpunt
-‘moortcuylen’ : met de straat als standpunt, met CABIN als epicentrum.
Naast foto’s die ik ter plaatse gemaakt heb, heb ik google-earth plattegronden en archieffoto’s gebruikt.

Zie hier voor volledige tekstThis work is based on the blueprint of the citadel of Antwerp, and made from the perspectives:
-‘catten’ : the rooftops of Antwerp
-‘moortcuylen’ : the streets below ; both with the exhibition-space CABIN as epicentre.

I used pictures which I made on laction, and google earth maps and archive photo’s.