‘U bevindt zich hier’ (Haarlem ± 1500 – 2009)

Deel vier uit de dertiendelige tentoonstellingsserie ‘Don’t Fence Me In’

Tot de 16e eeuw is Haarlem omringd geweest door een stadsmuur met een negental poorten en 34 tussengelegen muurtorens. Een groot aantal is verwoest tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) of naderhand (eind 1800) afgebroken. Het enige dat nu nog aan deze vroegere begrenzing herinnert zijn de Amsterdamse Poort en, vanuit de naastgelegen Bavo-kerk, de Damiaatjes die elke avond tussen 21.00 en 21.30 uur luiden om het sluiten van de stadspoorten aan te kondigen.

U bevindt zich op het middelpunt van een driesplitsing die leidt naar de (verdwenen) poorten die vroeger de stad begrensden; gezien vanuit het midden van de stad straalsgewijs weglopend.

Deze tekening ligt in het verlengde van een serie tekeningen van verschillende afmetingen die ME momenteel over haar woonplaats Haarlem maakt. De serie heeft verschillende vertrekpunten, bijvoorbeeld ‘het sand’ : een strook duinzand parallel aan de kust waar Haarlem op gebouwd is, met hierin een aantal kernpunten als epicentra; in de tekeningen zijn deze epicentra uitgelicht.‘You are here’ (Haarlem ±1500 – 2009)

Part four of the thirteen exhibitions of ‘Don’t Fence Me In’

You are standing at the centre of a crossroad that lead to the (disappeared) gates that used to surround the city.

Until the 16th century Haarlem has been surrounded by a city wall with nine gates and 34 wall towers in between. Many of these gates and towers were destroyed during the siege of Haarlem (1572-1573), of broken down afterward (end of 1800). The only thing that remains of these early boundaries are the Gate of Amsterdam (de Amsterdamse Poort) and, sounding from the adjacent (from where you are standing at this moment) Bavo church, the ‘Damiaatjes’ that chime every evening from 21.00 – 21.00 hours, to announce the closing of the gates.