Het stedelijk landschap is uit vele lagen opgebouwd. Een structuur van straten gevuld met herinneringen aan je bestaan in die straten. Je loopt een route, in het heden en het verleden tegelijk: langs de tweedehands winkel met zware hemelsblauwe gordijnen en goudstiksel, de zwerver die rustig op een bankje zit, het woud van schoorstenen bovenop de daken, de muur waarop in de namiddag licht van de ramen aan de overkant weerkaatst… Ieder moment is een tijdsopname. Oude huizen worden afgebroken en nieuwe huizen worden gebouwd. Zoals je herinneringen zijn afgebrokkeld of aangegroeid.Gefascineerd door de fysieke structuren van het landschap van een stad, geïnspireerd door persoonlijke herinneringen, heeft ME in één tekening twee verschillende steden waar zij heeft gewoond in elkaar geschoven.

Van de stad Edinburgh is zij uitgegaan van de vier prominente heuvels waar de stad op is gebouwd: Carlton Hill, Blackford Hill, Holyrood (Arthurs Seat) en The Castle. Van Haarlem is zij uitgegaan van de glooiende lijnen die de hoofdstraten van het centrum vormen, bepaald door de geografische ligging van de stad. Aan de hand van foto’s heeft zij hoogteverschillen en afstanden tot het zelfgekozen epicentrum van deze steden, gekoppeld aan hardheidsgradaties van grafiet potloden. Het resultaat is een fijnmazig overzicht van de twee steden, met details en momentopnamen, straten die elkaar kruisen, langs elkaar lopen, overlopen in andere straten en van naam veranderen. In de tekening komen straten op sommige plaatsen wel in vijf lagen samen, overlappend, wat verwarring brengt in de doorloop van de straten. Door deze tekenwijze ontstaat er samen met het perspectief van de straat een vreemde diepte in de platte, tweedimensionale tekening. Zoals je geheugen ook van onderwerp naar onderwerp vloeit, omwegen maakt, verbindingen legt die er in de eerste plaats niet waren en door een overvloed aan details een onontwarbare knoop kan worden. Dat leidt tot nieuwe herinneringen, nieuwe betekenissen en structuren, en een nieuwe stad.Fascinated by the fysical structures of a city landscape and inspired by personal memories, I combined two different cities where I have lived / am living in one drawing.

For Edinburgh I used four of the prominent hills the city is build on: Carlton Hill, Blackford Hill, Holyrood (Arthurs Seat) and The Castle. For Haarlem I departed from the sloping lines of the main streets that form the city, which are determined by the city’s geographical setting. Drawing from photo’s I first took, I connected the graphite pencil’s gradation to the level/altitude and distance of the streets point of view. The result is a finelywoven view of two cities, with details and snapshots, streets crossing, intertwining, running parallel, flowing into other streets and changing name.

Some streetcrossings are five-layered, overlapping, which confuses the continuity of the streets. Because of the combination of the manner of drawing and perspective, a strange depth gradually arises in the flat two-dimensional drawing. The drawing resembles the way your memory works: it moves from subject to subject, makes detours, combines situations that didn’t seem possible at first due to an abundance of details leading to an un- disentangeling knot.

…Which leads to new memories, new meanings and structures, and a new city.