Kunst op Kantoor is een estafette-expositie van één kunstwerk van een lid van De Vishal in de werkkamer van Chris van Velzen, de wethouder van Cultuur van Haarlem. Elke maand tijdens de wisseling van de kunstwerken ontvangt Van Velzen de komende en de gaande kunstenaar. Tijdens die gelegenheid snijdt het mes aan twee kanten: de wethouder maakt kennis met de nieuwe en neemt afscheid van de ‘oude’ kunstenaar.
Op verzoek van de wethouder is m3 1/2 verlengd in zowel zijn kantoor en naar de gang, als ook met een maand.Kunst op Kantoor : Art in the Office is a relay-exhibition of one art work from a member of the Vishal, in the office of Chris van Velzen, the alderman of culture of Haarlem. Each month a new artist is welcomed by van Velzen, and bids farewell to the previous artist.
By request of Chris van Velzen m3 1/2 was prolonged in his office and the hallway, as well as the next month.