In vervolg op ‘U bevindt zich hier’ ontstond ‘de 11 poorten van Haarlem’.

Bij onderzoek naar de locatie van de negen poorten van Haarlem heb ik ontdekt dat Haarlem in totaal 11 poorten heeft gekend.
In deze tekening zijn de 11 straten getekend die naar de betreffende (niet meer aanwezige) poorten leidden.

‘Tot de 16e eeuw is Haarlem omringd geweest door een stadsmuur met een negental poorten en 34 tussengelegen muurtorens. Een groot aantal is verwoest tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) of naderhand (eind 1800) afgebroken. Het enige dat nu nog aan deze vroegere begrenzing herinnert zijn de Amsterdamse Poort .’In continuation of ‘You are here’ ‘the 11 gates of Haarlem’ originated.

During my research on the location of the nine gates of Haarlem, i found out that Haarlem has had a total of 11 gates that surrounded the city.

Until the 16th century Haarlem was surrounded by a city wall with nine gates and 34 wall towers in between these gates. Many of these gates and towers were destroyed during the siege of Haarlem (1572-1573), or broken down afterward (end of 1800). The only thing that remains of these early boundaries are the Gate of Amsterdam (de Amsterdamse Poort).