Vanaf januari is het ‘zwaan-kleef-aan-muurtekening-project’ gestart in de Nieuwe Vide, Haarlem.

Moritz Ebinger, de nieuwe curator van Nieuwe Vide, heeft mij uitgenodigd deel te nemen aan dit langlopende project, dat eind dit jaar (op 11-11-11)  officieel geopend zal worden.

Er zullen heel veel kunstenaars aan meedoen, uit alle gaten en uithoeken van de wereld.

Het project is onbegrensd (..”wanneer de ruimte binnen vol getekend is wordt er buiten verder gegaan”, aldus Moritz Ebinger), de ontwikkelingsmogelijkheden oneindig (…” blote mensen in fijne potloodstreepjes, heftige uitbarstingen met brede kwasten, abstracte visioenen door opgeplakte gevonden stukken, humoristisch, figuurlijk uitgekerfde stuk, patronen in Oost-Indische inkt, LSD herinneringen in kleurpotloden. Soms heel druk en bont soms heel stil en uitsluitend in een kleur, om de hoek een stripverhaal die overloopt in een grote Aquarel vlek, daardoorheen een technische tekening etc.’, aldus Moritz Ebinger)

Bij dit zwaan-kleef-aan-tekenproject zal Moritz Ebinger proberen een boek te produceren waarin de samenwerking net zo als op de muren zichtbaar is; een boek waarin de lezer op dezelfde manier uitgenodigd is om de tekeningen aan te vullen.

U bent van harte uitgenodigd mijn bijdrage aan het begin van deze langlopende muurtekening te zien.

Momenteel is de tentoonstelling ‘ Geen Geld, Wel Overuren: Mooie Beelden & Sculpturen’ te zien, tot eind april.

de Nieuwe Vide is open op donderdag en vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur.
Adres: Minckelersweg 6 Haarlem

www.nieuwevide.nl

This January a long-term drawing project has started in Nieuwe Vide, Haarlem.

Moritz Ebinger, the new curator of Nieuwe Vide invited me to take part in this project, which will officially open the end of this year, on 11-11-2011.

Many artists are invited, from all over the world. The project is boundless (“when the space inside is full, we will continue on the walls and surroundings outside” so says Moritz Ebinger), the possibilities unlimited (” naked people in thin pencil lines, exuberant explosions with wide brushes, abstract visions by stuck-up found pieces, humoristic, figurely carved piece, patterns in Indian ink, LSD memories in colour pencils. Sometimes very crowded and colourful, sometimes very silent and solely in one colour; around the corner a comic that flows over into a big watercolour blot, crossed by a technical drawing, etc. ” , so says M. Ebinger).

Moritz Ebinger will try to produce a book alongside with this mural, where the collaboration will be, similarly visible to the mural, a book wherein the reader is likewise invited to fill in the drawings.

You are cordially invited to view my contribution to this long lasting drawing project.

On show at the moment is the exhibition ‘ No Money but Overtime, Beautiful Images and Sculptures’ , until the end of april.

Nieuwe Vide is open thursday and friday 09.00 – 17.00 hours.

Address: Minckelersweg 6 Haarlem

www.nieuwevide.nl