Vanaf januari 2011 is het ‘zwaan-kleef-aan-muurtekening-project’ van start gegaan in de Nieuwe Vide, Haarlem. Het is een project waarbij Moritz Ebinger, de curator van Nieuwe Vide van 2011, kunstenaars uit alle gaten en hoeken van de wereld heeft uitgenodigd aan mee te doen. Aan het eind van dit jaar, op 11-11-11, zal de tentoonstelling officieel geopend worden. In de tussentijd is het mogelijk om de muurtekening te zien groeien.

Het project is onbegrensd (..”wanneer de ruimte binnen vol getekend is wordt er buiten verder gegaan”, aldus Moritz Ebinger), de ontwikkelingsmogelijkheden oneindig (…” blote mensen in fijne potloodstreepjes, heftige uitbarstingen met brede kwasten, abstracte visioenen door opgeplakte gevonden stukken, humoristisch, figuurlijk uitgekerfde stuk, patronen in Oost-Indische inkt, LSD herinneringen in kleurpotloden. Soms heel druk en bont soms heel stil en uitsluitend in een kleur, om de hoek een stripverhaal die overloopt in een grote Aquarel vlek, daardoorheen een technische tekening etc.’, aldus Moritz Ebinger)

Mijn deel aan zijn project is het dakzicht vanaf mijn atelier in de Voorhelmstraat 25 (ook bekend als ‘De Greiner’) richting de Nieuwe Vide: een uitzicht vanuit de Rozenprieel, over het centrum, de Spaarne, met in de horizon onder andere de Bavo en de koepelgevangenis.

Bij dit zwaan-kleef-aan-tekenproject zal Moritz Ebinger proberen een boek te produceren waarin de samenwerking net zo als op de muren zichtbaar is; een boek waarin de lezer op dezelfde manier uitgenodigd is om de tekeningen aan te vullen.

www.nieuwevide.nl

Januari 2011 Moritz Ebinger, the new curator of Nieuwe Vide, has started a new project in which many artists from all over the world are invited to take part. It is a huge mural in the exhibition space of Nieuwe Vide in Haarlem. At the end of this year, 11-11-2011, it will be officially opened. In the meanwhile it is possible to see the mural grow.

The project is boundless (“when the space inside is full, we will continue on the walls and surroundings outside” so says Moritz Ebinger), the possibilities unlimited (” naked people in thin pencil lines, exuberant explosions with wide brushes, abstract visions by stuck-up found pieces, humoristic, figurely carved piece, patterns in Indian ink, LSD memories in colour pencils. Sometimes very crowded and colourful, sometimes very silent and solely in one colour; around the corner a comic that flows over into a big watercolour blot, crossed by a technical drawing, etc. ” , so says M. Ebinger).

My piece of this mural is a pencil drawing made in one of the corners of the space. It is the view from the rooftop of my studio in the Voorhelmstraat (aka ‘De Greiner’) towards the Nieuwe Vide. It is a view from the Rozenprieel, across the centre of Haarlem, along the Spaarne river, with the Bavo and the prison in the horizon.

Moritz Ebinger will try to produce a book alongside with this mural, where the collaboration will be, similarly visible to the mural, a book wherein the reader is likewise invited to fill in the drawings.

www.nieuwevide.nl