Graag nodig ik u uit voor de opening van MY LOVE, WHICH IS A BUILDING
op vrijdag 22 april om 17.30 uur in 37PK, Haarlem

Tomas Adolfs, Marissa Evers, K. Hoeben, Jan van de Pavert, André Pielage, Sandro Setola

MY LOVE, WHICH IS A BUILDING brengt zes kunstenaars samen met een sterke fascinatie voor het gebouw. Soms als niets meer dan de grens tussen binnen en buiten, een omhulsel van leegte. Maar ook als visioen, een uitingsvorm van grootse daden of idealen. Een gebouw kan een bewaarplaats zijn, als een graansilo of museum; een schuilplaats, als een bunker, boomhut of fort; een machine, als een fabriek en tenslotte is een gebouw vaak een huis, het thuis.

Tomas Adolfs, Marissa Evers, K. Hoeben, Jan van de Pavert, André Pielage en Sandro Setola tonen recent werk in verschillende disciplines: tekeningen, installaties en sculptuur. Onderwerpen als schaal, constructie, materiaal en ruimte spelen in alle werken een rol.
tekst: Martijn Lucas Smit

MY LOVE, WHICH IS A BUILDING is samengesteld door gastcurator Martijn Lucas Smit.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 22 april om 17.30 uur en is te zien tot 29 mei 2011.

37PK
Groot Heiligland 37 ; souterrain
HaarlemYou are cordially invited to the vernissage of  MY LOVE, WHICH IS A BUILDING
friday april 22nd at 17.30 in 37PK, Haarlem

Tomas Adolfs, Marissa Evers, K. Hoeben, Jan van de Pavert, André Pielage and Sandro Setola

MY LOVE, WHICH IS A BUILDING shows six artists with a strong fascination of buildings. Sometimes no more than a border between inside and outside, a shell of emptiness. But also as vision, a manifestation of great actions or ideals. A building can be a storage, like a grain silo or museum; a shelter, like a bunker, tree hut or fort; a machine, like a factory and finally: a building often is a house, the home.

Tomas Adolfs, Marissa Evers, K. Hoeben, Jan van de Pavert, André Pielage and Sandro Setola  show recent work in different disciplines: drawings, installations and sculpture. Scale, construction, material and space are subjects in all of the artists work.
text: Martijn Lucas Smit

MY LOVE, WHICH IS A BUILDING is composed by guestcurator Martijn Lucas Smit.

The vernissage is friday april 22nd at 17.30 and will show until may 29th 2011.

37PK
Groot Heiligland 37 ; souterrain
Haarlem