Een serie foto’s dat in combinatie met ‘De rode deur’ tentoongesteld is in de Vishal te Haarlem in 2000A serie of pictures exhibited in combination with ‘the red door’ in the Vishal, Haarlem, 2000